X
Send enquiry
X
KSHATRIYA ENTERPRISE

KSHATRIYA ENTERPRISE

'Business Promotions & Strategies'
HOME
ABOUT
PRODUCTS AND SERVICES
UPDATES
CONTACT US

X 

No feeds found

Posting your question. Please wait!...


WELCOME TO KSHATRIYA ENTERPRISE
   
Kshatriya Enterprise was founded in 2013 in Mumbai, India as a certified export company.
Today Kshatriya Enterprise operates in two business segments on both domestic and global markets:
   
BUSINESS PROMOTIONS ( PRODUCTS ) & BUSINESS STRATEGIES ( SERVICES )
   
> Product Sourcing
> Customised Manufacturing
> Wholesale
> Export
> Sales B2B, B2C
> Outsourcing of Business Services
> Marketing Services
> Market Research
> Business Consultancy
> Business Intelligence
   
Our company is a proud member of The Federation of Indian Export Organizations. FIEO was set up by the Ministry of Commerce, Government of India in 1965. It represents and promotes Indian exporters in the global market.
   
We have built a network of customers across the globe in countries such as India, Slovak Republic, Czech Republic, Poland, United Kingdom, Japan, Jordan, Philippines and Australia.
   
We adopt ethical approach to business and we are committed to a positive long-term business partnership through efficient customer relationships and high quality deliverables and services.
   
Grow your business with us!
© 2023 Kshatriya Enterprise
   
   
VITAJTE NA STRÁNKACH KSHATRIYA ENTERPRISE!
   
Spoločnosť Kshatriya Enterprise bola založená v roku 2013 v meste Mumbai v Indii ako medzinárodná obchodná spoločnosť v oblasti veľkoobchodu a exportu.
Dnes Kshatriya Enterprise pôsobí v dvoch obchodných segmentoch na domácom aj globálnom trhu:
   
BUSINESS PROMOTIONS ( PRODUKTY ) & BUSINESS STRATEGIES ( SLUŽBY )
   
> Sprostredkovanie produktov z Indie
> Výroba produktov podľa požiadaviek
> Veľkoobchod
> Export
> Predaj B2B, B2C
> Outsourcing služieb pre firmy
> Marketingové služby
> Prieskum trhu
> Obchodné poradenstvo a stratégie
   
   Naša spoločnosť je od roku 2013 členom FIEO - Federácie indických exportných firiem. Táto organizácia bola zriadená indickým ministerstvom obchodu v roku 1965.
   
Naša sieť obchodných kontaktov siaha do celého sveta, krajín ako India, Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Spojené kráľovstvo, Japonsko, Jordánsko, Filipíny a Austrália.
   
Riadime sa etickým prístupom k podnikaniu a zameriavame sa na vybudovanie dlhodobej spolupráce prostredníctvom korektných vzťahov a kvalitných produktov a služieb.
   
Rozvíjajte sa s nami!
© 2023 Kshatriya Enterprise

About

WELCOME TO KSHATRIYA ENTERPRISE
   
Kshatriya Enterprise was founded in 2013 in Mumbai, India as a certified export company.
Today Kshatriya Enterprise operates in two business segments on both domestic and global markets:
   
BUSINESS PROMOTIONS ( PRODUCTS ) & BUSINESS STRATEGIES ( SERVICES )
   
> Product Sourcing
> Customised Manufacturing
> Wholesale
> Export
> Sales B2B, B2C
> Outsourcing of Business Services
> Marketing Services
>...

PRODUCTS AND SERVICES

COMPANY PRINCIPLES

* Committed to positive long-term business partnerships through efficient customer relationships and high quality deliverables.

*

BUSINESS SERVICES

> Product Sourcing
> Customised Manufacturing
> Wholesale
> Export
> Sales B2B, B2C
> Outsourcing of Business

See all PRODUCTS AND SERVICES >

Links

Contact Us

Overview:
HEAD OFFICE: 301-D, Punit Park, Sector 17, Nerul, Navi Mumbai - 400706. India / CONTACT PERSON: Sachin Kshatriya / EMAIL: sachin@kshatriya-enterprise.com
Address:
SLOVAK OFFICE: Kalinčiakova ul. Banská Bystrica 974 05 Slovakia / CONTACT PERSON: Katarina Kshatriya / EMAIL: katarina@kshatriya-enterprise.com
Email:
sachin@kshatriya-enterprise.com, katarina@kshatriya-enterprise.com, kshatriya.enterprise@gmail.com
Phone:
+919820308901 +919768947476
Tell your friends >
about this page
 Create a new Page
for companies, colleges, celebrities or anything you like.Get updates on MyPage.
Create a new Page
 Find your friends
  Find friends on MyPage from